Lesreglement 2022/2023

 • Alle trainingen worden gegeven op de banen van tennisvereniging De Commandeur.
 • Het lesseizoen in de zomer bestaat uit 18 weken. In de winter zijn er twee cyclussen van 9 en 7 weken (in de Hal) voor de senioren, 12 weken buitenlessen voor senioren en 16 weken voor junioren (in de Hal).
 • Het zomer lesseizoen begint vanaf 4 april 2022 en wordt beëindigd na de herfstvakantie (eind oktober).
 • Het winter lesseizoen begint op 7 november 2022 en wordt beëindigd op zondag 19 maart 2023.
 • Er wordt geen training gegeven op officiële feestdagen. 
 • De trainingsgroepen worden zoveel als mogelijk op eigen voorkeur, speelsterkte en indeling competitieteams ingedeeld. 
 • De lestarieven gelden bij een maximale bezetting van de groep. 
  Mocht dit niet het geval zijn dat wordt het lestarief bijgesteld naar het aantal leerlingen. 
 • De training gaat ‘altijd’ door, tenzij de trainer zelf de training (door omstandigheden) annuleert.  
 • Eenmaal aangevangen trainingen worden niet ingehaald, inhaaltrainingen welke niet kunnen doorgaan komen te vervallen. Privélessen worden altijd ingehaald.  Wanneer op het eigenlijke aanvangstijdstip van de training niet mogelijk blijkt te spelen, gaat deze regeling in. 
 • Afwezigheid van de trainer leidt tot inhalen van de training. 
 • Als trainingen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet worden ingehaald, tenzij 
  met de trainer anders kan worden afgesproken. Privétrainingen moeten minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders zijn de kosten voor rekening van de leerling/ cursist. 
 • In geval van blessures, ziekte of verhuizing etc. Kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan wanneer de vrijgekomen lesplaats door iemand anders kan worden overgenomen.
 • Na het verlopen van de betalingstermijn volgt er een herinneringsnota, hiervoor wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. 
 • Bij achterstallige betaling heeft de trainer het recht om de leerling de training te weigeren.
 • Deelname aan trainingen geschiedt op eigen risico. 
 • Wij verwachten bij afwezigheid een afmelding.  
 • Deelnemers moeten voor hun eigen materialen zoals tennisrackets, schoeisel en sportkleding zorgen. Uitzondering hierop zijn de proeflessen, er worden dan alleen leenrackets beschikbaar gesteld.
 • Een lesuur bedraagt zestig minuten. Er wordt echter feitelijk vijftig minuten lesgegeven en de resterende tien minuten wordt voor de volgende doeleinden gebruikt: overleg met spelers/ouders, administratieve taken, opwarmen/inspelen. De trainer is gewoonlijk de volledige zestig minuten op de baan aanwezig met uitzondering van toiletbezoek of voor het ophalen van materialen, thee of koffie etc.
 • Voor reguliere lessen die komen te vervallen wegens weersomstandigheden geldt de volgende procedure: de eerste les wordt door de tennisleraar opnieuw ingepland op de kalender, de tweede les is voor rekening van de klant en wordt daarom niet ingehaald. De derde les wordt door de tennisleraar opnieuw ingepland op de kalender. Inhaal lessen die door weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden komen echter te vervallen.