Beëindigen lidmaatschap

Zonder bericht wordt een lidmaatschap automatisch verlengd.
Een opzegging van een lidmaatschap moet voor 31 december voorafgaand aan een nieuw lidmaatschapsjaar door ons zijn ontvangen.

Het opzeggen van het lidmaatschap kunt u doen via de site. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Na het inloggen druk je op de Account knop: 

 

2. Druk dan op de knop "Persoonlijke gegevens":

3. Druk dan op de knop "Beëindigen lidmaatschap":

4. Vul de laatste dag van het jaar in, kies een opzegreden en druk tenslotte op "Versturen":