Lesreglement 2022/2023

  • LESREGLEMENT SIBMA TENNIS

    Door middel van inschrijving verbindt u zich aan het lesreglement van Tennisschool Sibma Tennis.

    1.      Een lesuur duurt 55 min, ½ uur duurt 30 min.

    2.      De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid.

    3.      Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

    4.      De lescyclus van privé lessen wordt in overleg met de trainer bepaald.

    5.      De lessen zullen alleen geen doorgang vinden als de trainer/ster afbelt of e-mailt. De trainer/ster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer/ster.

    6.      De trainingen kunnen overgenomen worden door een andere gediplomeerde trainer.

    7.      Als de lessen door regen geen doorgang kunnen vinden wordt 50% van de lessen ingehaald met een minimum aantal van 2 lessen.

    8.      Privé lessen worden altijd ingehaald.

    9.      Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.

    10.   Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd in homogene groepen te trainen.

    11.   Indien er lessen door eigen toedoen gemist worden, worden deze ingehaald via het inhaalschema mits er plaats is.

    12.   Er wordt geen training gegeven op officiële feestdagen (Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag) en in de kerstvakantie, voorjaarsvakantie, zomervakantie en herfstvakantie.

    13.   Indien de groepsgrootte anders is dan eerder genoemde cursusmogelijkheden , dan zal het tarief en/of de lesduur naar verhouding worden aangepast.

    14.   Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt, worden de lessen evenredig aan de cursus aangepast.

    15.   Tennisschool Sibma Tennis zal 1 week voor aanvang van de eerste tennisles u telefonisch of per e-mail informeren in welke groep en tijdstip u bent geplaatst.

    16.   In geval van ziekte, blessures etc. kan alleen tot teruggave van het lesbedrag worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats ingenomen wordt door een ander.

    17.   Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de cursisten.

    18.   Tennisschool Sibma Tennis stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen en evt. voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen en blessures van de cursisten.

    19.   Na het inschrijven van een cursus dienst het lesbedrag binnen 14 dagen na aanvang van de eerste les op de rekening van Tennisschool Sibma Tennis overgemaakt te zijn. Bij het sturen van een 1e herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 7,50. Bij een 2e herinnering komt hier nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.

    20.   Is de betaling niet overgemaakt binnen 30 dagen na aanvang van de 1e les zullen de lessen stopgezet worden voor de cursist.

    21.   Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.