Informatie i.v.m. gebruik luchthal en Covid -19

Wij hebben een aantal vragen gekregen over de veiligheid bij het gebruik van de luchthal, en of deze voldoet aan de landelijke eisen / RIVM adviezen van luchthal (en binnensporten) m.b.t. ventilatie en Covid. Hierbij wat nadere informatie. 

Is het veilig om in de luchthal te tennissen?
De luchthal bij onze vereniging voldoet aan de eisen en normen van het RIVM.
Deze eisen en normen zijn overgenomen door de sportbonden waaronder de KNLTB.
Om deze redenen zijn we van mening dat het veilig is om in de hal te tennissen. Er zijn momenteel diverse onderzoeken gaande en er wordt veel gepubliceerd over ventilatie en binnensporten, deze ontwikkelingen houden we als bestuur nauwlettend in de gaten. De veiligheid van onze leden en huurders staat uiteraard voorop. Mocht de komende tijd blijken dat het niet, of niet langer verantwoord is om in de hal te tennissen op basis van adviezen van relevante instanties of overheden, zullen wij als bestuur besluiten om de hal te sluiten.

Voldoet de luchthal aan wettelijke eisen, richtlijnen RIVM en de KNLTB ?
De Landelijke en wettelijke eisen, welke zijn vastgelegd in het bouwbesluit voor ventilatie zijn dat minimaal éénmaal per uur moet de ruimte-inhoud met verse lucht geventileerd kunnen worden. 
Verder is de ventilatienorm 40 m3/uur per sporter/trainer en 20 m3/uur per overige aanwezige in de hal. De ventilator voldoet ruimschoots aan deze normen. Een deel van de lucht in de hal wordt gehecirculeerd wat nodig is om de druk in de hal te regelen. De verdeling is ongeveer 75% buitenlucht en 25% recirculatielucht. 

Het RIVM adviseert over ventilatie dat de luchthal moet voldoen aan de eisen in het bouwbesluit. 
Het RIVM heeft op 27 juli 2020 vragen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot ventilatie beantwoordt (https://www.rivm.nl/documenten/beantwoording-vragen-met-betrekking-tot-ventilatie-op-verzoek-van-ministerie-van-vws , in het bijzonder pagina 8 met betrekking tot binnensportlocaties). Dit document is ruim twee maanden geleden opgesteld, maar het RIVM houdt alle ontwikkelingen uiteraard in de gaten en zal het huidige beleid aanpassen als dat nodig is (zie ook https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19 ). Op grond van de informatie van het RIVM lijkt de conclusie te kunnen worden getrokken dat er veilig in onze luchthal kan worden getennist, aangezien onze luchthal aan het bouwbesluit voldoet.

De KNLTB heeft op 1 september 2020 richtlijnen met betrekking tot het tennissen in een luchthal gepubliceerd (https://leraren.centrecourt.nl/nieuws/2020/09/tennis-en-padel-in-de-hal/ ). Daarnaast heeft de KNLTB onder het kopie “Veelgestelde vragen - Bestuur & Accommodatie” antwoord gegeven op de vraag wat de ventilatie-eisen voor indoorhallen/blaashallen zijn (https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/ ).

De hal voldoet hiermee in technische zin aan de landelijke eisen en normen/adviezen van het RIVM en de KNLTB als het gaat om ventilatie en luchtkwaliteit.

Wat kunnen we nog meer doen om de hal nog veiliger te maken?
In overleg met de leverancier van de hal, Polyned, zullen wij de instellingen van de retour ventilatie aanpassen, zodat er verhoudingsgewijs nog meer schone buitenlucht naar binnen wordt geblazen en de luchtkwaliteit nog beter wordt. 

Verder kregen wij ook de vraag of het uitzetten van de verwarming bijdraagt aan een nog betere ventilatie en/of luchtkwaliteit. Het uitzetten van de verwarming draagt niet bij aan de luchtkwaliteit. Wel is het zo dat we meer gaan ventileren met bovengenoemde aangepaste instellingen. 
Uiteraard is het ook van belang dat iedereen zich houdt aan de algemene regels m.b.t. hygiëne en overige richtlijnen van het RIVM, KNLTB en de vereniging.

Wie draagt het financiële risico op het moment dat leden of andere huurders een halhuurcontract hebben en er onverhoopt niet meer in de luchthal mag worden gespeeld?
Huurders / contractanten worden naar redelijkheid schadeloosgesteld op het moment dat er niet meer in de luchthal mag worden gespeeld. Huurders kunnen er uiteraard ook voor kiezen om hun contractgeld niet of slechts gedeeltelijk terug te krijgen en daarmee De Commandeur te steunen.

Wij zijn er als bestuur van overtuigd dat wij op basis van bovenstaande de luchthal op een verantwoorde en veilige manier kunnen gaan gebruiken en hopen dan ook hiermee wat zorgen te kunnen wegnemen bij onze huurders.

Mocht u na het lezen van dit bericht nog nadere informatie wensen of vragen hebben over de luchthal kunt u ten alle tijden contact opnemen met Michel Hanemaaijer van de Luchthal commissie De Commandeur. Per mail: luchthalcommissie@decommandeur.nl of telefonisch 010 59-187 27)