Soorten lidmaatschap

Wat leuk dat je misschien lid wilt worden van De Commandeur, de gezelligste en sportiefste tennisclub van Nederland. Hieronder kun je zien welk lidmaatschap het beste bij jou past. Heb je vragen, neem dan even contact op met onze ledenadministratie via ledenadministratie@decommandeur.nl.

Wil je je definitief inschrijven? Gebruik dan ons inschrijfformulier.

Soorten lidmaatschap
Contributie /jaar
 • Ukkie
 • Kinderen t/m 6 jaar die 1 maal per week een uur les krijgen, ze mogen alleen die dag gebruik maken van de banen.
 • Er wordt éénmalig een toernooimiddag voor de ukkies georganiseerd.
 • Aan de activiteiten die voor de overige jeugd georganiseerd wordt mogen zij niet mee doen.

 

per/les

 • Mini's
 • Kinderen 7 t/m 8 jaar die 1 maal per week een uur les krijgen, ze mogen alleen die dag gebruik maken van de banen.
 • Er word éénmalig een toernooimiddag voor de Mini's georganiseerd.
 • Aan de activiteiten die voor de overige jeugd georganiseerd wordt mogen zij niet mee doen.
  

per/les

 • Jeugd
 • Jeugd die aan het begin van het verenigingsjaar (op 1 januari) nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.
 • Vanaf het jaar dat het jeugdlid 18 jaar wordt zijn zij seniorlid. 
 • Jeugdleden mogen tot 19.30 uur spelen, in juli en augustus mag de gehele avond gespeeld worden.
 • Jaarrond lidmaatschap voor buitentennis van april tot april.

 

€ 60,-

 • Student
 • Je bent studentlid als je in het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar bereikt én in dat kalender jaar niet ouder dan 24 jaar bent én studeert.
 • Je dient een kopie van jouw collegekaart of inschrijvingsbewijs van een fulltime opleiding van het betreffende jaar te mailen naar de ledenadministratie.
 • Jaarrond lidmaatschap voor buitentennis van april tot april.

 

€ 90,-

 • Senior
 • Leden die in het betreffende kalenderjaar (vanaf 1 januari) 18 jaar worden (dus ook die leden, die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 18 zijn, maar dit wel in dat jaar worden).
 • Jaarrond lidmaatschap voor buitentennis van april tot april.

€ 125,-

 • Duo-lid junior
 • Duo jeugdleden spelen gedurende 7 weken competitie ze doen dit in samenwerking met TVM (€ 40,-) en krijgen een KNLTB pas van de KNLTB.
 • Ze mogen dus op allebei de verenigingen tennissen en aan toernooien mee doen.
 • Voor De Commandeur (€ 40,-) geldt een jaarrond lidmaatschap voor buitentennis van april tot april.
 • Jeugd die aan het begin van het kalenderjaar (1 januari) nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Vanaf het jaar dat het jeugdlid 18 jaar wordt zijn zij seniorlid
 • Ieder lid dient, bij beëindiging van het lidmaatschap, zijn lidmaatschap zelf bij beide verenigingen op te zeggen met inachtneming van de bij beide verenigingen geldende opzegdatum.

 

€ 80,-

 • Duo-lid student
 • Duo studentleden spelen gedurende 7 weken competitie in samenwerking met TVM (€ 70,-) en krijgen een KNLTB pas van de KNLTB.
 • Ze mogen dus op allebei de verenigingen tennissen en aan toernooien mee doen.
 • Voor De Commandeur (€ 65,-) geldt een jaarrond lidmaatschap voor buitentennis van april tot april.
 • Je bent studentlid als je in het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt én in dat kalenderjaar niet ouder dan 24 jaar jaar bent én studeert.
 • Je dient een kopie van jouw collegekaart of inschrijvingsbewijs van een fulltime opleiding van het betreffende jaar te mailen naar de ledenadministratie.
 • Ieder lid dient, bij beëindiging van het lidmaatschap, zijn lidmaatschap zelf bij beide verenigingen op te zeggen met inachtneming van de bij beide verenigingen geldende opzegdatum.
 • Duo-studentleden hebben bij elke vereniging dezelfde rechten en plichten als een 'gewoon' student/senior lid.

 

€ 135,-

 • Maaslandlidmaatschap
 • Maaslandleden (senioren) zijn volledig lid bij zowel TVM (€ 123,-) en De Commandeur (€ 100,-), kunnen competitie spelen bij TVM en krijgen een KNLTB pas.
 • Ze mogen op allebei de verenigingen tennissen en aan toernooien mee doen.
 • Voor De Commandeur geldt een jaarrond lidmaatschap voor buitentennis van april tot april.
 • Ieder lid dient, bij beëindiging van het lidmaatschap, zijn lidmaatschap zelf bij beide verenigingen op te zeggen met inachtneming van de bij beide verenigingen geldende opzegdatum.
 • Maaslandleden hebben bij elke vereniging dezelfde rechten en plichten als een 'gewoon' senior lid.

 

€ 223,-

 • Niet-spelend / Slapend lid
 • Het is mogelijk om vanwege omstandigheden (blessure/studie/zwangerschap e.d.) een niet spelend lidmaatschap aan te vragen.

 

€ 20,-

 • Introducés
 • Introducés kunnen voor een gehele dag een introducés pas kopen voor € 15,-
 • In de maanden juli en augustus voor € 5,- Te verkrijgen achter de bar.

 

€ 15,-/ € 5,-

 • Bedrijfspashouders / Sponsorleden
 • Wilt u uw product of organisatie bij onze leden onder de aandacht bren-gen en draagt u De Commandeur een warm hart toe? Bekijk dan onze nieuwe sponsormogelijkheden.
 • Uw voordelen als sponsor:
 • Banner (150 x 150 pixels) op de vernieuwde en druk bezochte website van De Commandeur;
 • Geen bardienst voor u en uw bedrijfspashouders;
 • Uw bedrijfslogo op het sponsorbord;
 • Mogelijkheid voor een eigen bedrijfstoernooi;
 • U wordt uitgenodigd met partner en pashouders voor het jaarlijkse spon-sorevenement;
 • Introducékaarten voor vrijspelen op De Commandeur.
 • Jaarrond lidmaatschap voor buitentennis van april tot april.
 • Meer informatie over de verschillende pakketten: Arend-Jan de Lange of Ruth van den Berg sponsorcommissie@decommandeur.nl
 • Informatie: Joop de Baan sponsorcommissie@decommandeur.nl,  tel. 010-5910795
 • Download de brochure
 

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de ledenadministratie.

Marinus Vellekoop
Telefoon: 06-15003809
E-mail: ledenadministratie@decommandeur.nl