Inschrijven

Het is mogelijk om je als team maar ook als individu in te schrijven voor de competitie. Wanneer je je als individuele speler inschrijft zal de competitie commissie bekijken of er een team is waar je bij geplaatst zou kunnen worden. Als dit niet lukt kun je op een reservelijst geplaatst worden waardoor teams weten dat je beschikbaar bent om in te vallen wanneer ze iemand tekortkomen.
Inschrijven kun je doen door een mail te sturen naar:

competitie@decommandeur.nl

Teambijdrage

Elk team dat ingeschreven staat dient een teambijdrage te betalen als compensatie voor de kosten die de Commandeur maakt voor afdracht van de teambijdrage aan de KNLTB en de aanschaf van de tennisballen. Apart voor zowel de voor- en najaarscompetitie dient deze bijdrage betaald te worden. 

Teambijdrage vrijdagavond competitie: €80

Teambijdrage zaterdag/zondag competitie: €100

Vrijdagavond competitie reservelijst

Competitie spelen op de vrijdagavond is zeer populair. Bij TV de Commandeur hebben zich meer teams ingeschreven dan het aantal teams wat kan meedoen op het aantal beschikbare banen. Eind 2019 heeft een loting plaatsgevonden waardoor een aantal teams op een reservelijst is geplaatst op volgorde van deze loting. Plaatsing betekent dat je zowel in het voor- en in het najaar met je team competitie dient te spelen. Voor de transparantie van dit proces van plaatsing hebben we hierover regels opgesteld die hieronder vermeld staan.

Voorwaarden reservelijst:

  1. De volgorde van de loting bepaalt de volgorde op de reservelijst
  2. De teams die vanaf 2020 ingeloot zijn hebben voorrang bij plaatsing in de daaropvolgende jaren. Vrijgevallen plekken worden opgevuld op volgorde van de reservelijst. Nieuwe aanmeldingen komen onderaan op de reservelijst
  3. Minimaal 60% van het team bestaat uit dezelfde spelers als vorige competitieperiode anders wordt het een nieuw team en zal het onderop de reservelijst geplaatst worden. Concreet betekent dit dat 3 spelers moeten doorgaan bij een team van 4 of 5 spelers en 4 spelers bij een team van 6 of 7 spelers
  4. Het bestuur zal na elk competitiejaar het aantal beschikbare banen voor de vrijdagavond opnieuw beoordelen.

Wanneer je vragen hebt over de reservelijst zoals de plek van je team of als je aanpassingen wil doen in je bestaande team, dan graag mailen naar: competitie@decommandeur.nl