Van de voorzitter

Beste leden van De Commandeur

Het zomerseizoen is van start!  Velen van ons willen nog meer zon en nog mooiere temperaturen maar ons tennispark ligt er mooi bij en de zomer is in aantocht! Er wordt veel getennist, het openingstoernooi was goed bezocht, de competitie is goed op gang en het is als altijd weer gezellig rondom baan 10, dat is toch wat we allemaal graag zien.

 

 

Inmiddels is het bestuur weer compleet: onze nieuwe penningmeester (Arthur Paping) is goed ingewerkt en pakt de zaken professioneel op, vanuit de competitie commissie is Alex van der Meijs  aangesloten zoals op de ALV besproken. Op de ALV hadden we nog een oproep gedaan voor een nieuw bestuurslid vanuit de MJC om ook de belangen van onze jeugdleden goed te kunnen behartigen en Jeroen Roest heeft vanuit de MJC daarop gereageerd, hij heeft inmiddels zijn eerste bestuursvergadering bijgewoond. Fijn dus dat het bestuur compleet is.

Binnen het bestuur zijn we bezig met te kijken naar onze toekomst, regeren is immers vooruitzien! Het park ligt er mooi bij maar het is goed na te denken hoe we (jeugd-) leden aan ons kunnen blijven binden en hoe we de vereniging gezond kunnen houden. We zijn bijvoorbeeld aan het onderzoeken wat er mogelijk is met LED-verlichting of zonnepanelen. Los daarvan wordt er momenteel gewerkt aan een meerjarenplan voor De Commandeur, we houden jullie op de hoogte hiervan. Hebben jullie nog goede ideeën voor onze vereniging of wil je iets anders kwijt nodig ik jullie van harte uit dat met mij te delen (bestuur@decommandeur.nl).

 

 

Voor nu worden er voorbereidingen getroffen voor het parktoernooi en het Mini-Maxi toernooi maar ook de voorbereidingen voor het 2 x 12 uur toernooi zijn al in volle gang. En de Summer Challenge komt er weer aan zodat we wellicht inwoners van Maasland en omstreken enthousiast kunnen maken om lid te worden van onze mooie vereniging.

 

 

Voorlopig maar genieten van het mooi weer en hopen dat we veel kunnen tennissen!

 

 

Met sportieve groet,

 

 

Martin van den Ouden

(Voorzitter)
0651 611231

Nieuws Overzicht