Inloopavonden KNLTB-scenario's

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in maart 2018 is de vraag gekomen om een aantal toekomstige scenario’s uit te werken voor de Commandeur. Dit omdat het ledenaantal van De Commandeur al een aantal jaar (in lijn met de landelijke trend) structureel terug loopt, wat financiële consequenties heeft naar de toekomst toe. Tevens laat de deelname aan activiteiten/toernooien ook een neerwaartse lijn zien. Daarnaast is vanuit de leden de vraag gekomen om de mogelijkheden van KNLTB/competitie bij De Commandeur te onderzoeken.

Lees meer