Voorwaarden bedrijfstoernooi sponsoren TV de Commandeur

Algemeen:

 • De sponsor wordt de mogelijkheid geboden om een bedrijfstoernooi voor eigen medewerkers of relaties te houden.
 • Het toernooi dient in de zomermaanden op een vrijdag of zaterdagavond te worden georganiseerd.
 • Banen 1, 2 en 3 kunnen voor deze specifieke avond gereserveerd worden, een en ander dient in overleg met de vereniging te gaan.
 • Per jaar kan de sponsor 1 bedrijfstoernooi organiseren, graag minimaal 6 weken van tevoren overleggen met de coördinator.
 • De sponsor is eindverantwoordelijk voor het ordentelijk achterlaten van het clubgebouw en het park.
 • Eventueel gemaakte schade zal op de sponsor worden verhaald (evt. met naheffing).
 • Bij het verlaten van het park en het parkeerterrein mag geen overlast veroorzaakt worden voor omwonenden.

Gebruik banen:
 • De drie tennisbanen kunnen door de sponsor worden gebruikt van 20:00 uur tot 23:00 uur. Uiterlijk om 23:15 uur moet de verlichting van de banen worden uitgeschakeld.
 • De banen mogen uitsluitend gebruikt worden om te tennissen.
Gebruik clubgebouw Baan 10:
 • Er mag gebruik gemaakt worden van de bar, de keuken, de kleedkamers en de douches.
 • De kosten van de consumpties conform regulier geldende prijslijst (dit geldt ook voor de keuken: kippenvleugels, borrelhapjes en patat)
 • Op een speciaal formulier worden de genoten consumpties bijgehouden. Dit door de sponsor ondertekende formulier wordt ingenomen door de afsluiter en de gemaakte kosten worden achteraf in rekening gebracht.
 • Indien men gebruik wil maken van snacks/hapjes dit graag vooraf aangeven.
 • Het is toegestaan zelf snacks/hapjes mee te nemen of te laten bezorgen (dit geldt nadrukkelijk niet voor drank).
 • De ingedeelde bardiensten worden van het toernooi op de hoogte gebracht en hen wordt verzocht de bardienst niet te splitsen, bardienst is tot 22:30 uur.
 • Om 22:30 uur neemt de afsluiter de bar over en zal werkelijk afsluiten om 23:30 uur. Bij drukte aan de bar wordt van de sponsor verwacht mee te helpen achter de bar.
 • Indien tot later dan 23:30 uur (uiterlijk tot 01:00 uur i.v.m. vergunning) wil worden doorgegaan dient er een barcommissielid vanaf 22:30 uur te worden ingehuurd, kosten hiervoor bedragen € 30.-, hij/zij zal ook afsluiten.
 • Bij meer dan 30 personen dient er een extra barcommissielid te worden ingehuurd, hij/zij zal ook afsluiten, kosten € 10,= per uur. Vanaf 22:30 uur wordt verwacht dat er 1 of 2 personen meehelpen achter de bar. Indien dit niet mogelijk/wenselijk is zal er een 2e barcommissielid moeten worden ingehuurd tegen hetzelfde tarief.
 • Voor het inhuren van barcommissieleden graag z.s.m. contact opnemen met de barcommissie.
 • Het clubgebouw dient schoon opgeleverd te worden, dit wordt op zondag rond 12:00 uur gecheckt door een commissielid. Indien e.e.a. niet in orde wordt bevonden worden € 75,= kosten in rekening gebracht (bij verschil van mening wordt een tweede commissielid gevraagd).
 • Het schoonmaken van het clubgebouw kan desgewenst vooraf worden afgekocht voor € 50,=.
 • De muziek moet om 24:00 zacht. Het clubgebouw dient uiterlijk om 01:00 uur te worden afgesloten.
 • Het is nadrukkelijk verboden in het clubgebouw te roken.

Ogenblik a.u.b. ...