Met ingang van 5 april wordt  er iedere vrijdagochtend “getossed” door “vrije” mannen zoals vutters, AOW’ers, snipperaars en meer van dit.
Aanvang 09:30 uur.
Voor iets lekkers bij de koffie wordt gezorgd.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Simon Bergwerf (010-5919401).

Ogenblik a.u.b. ...