Informatie-avond KNLTB competitie en ALV's

In mei heeft een vrijwel unanieme meerderheid het voorstel ondersteund om de vereniging KNLTB lid te laten worden per 1 januari 2020. We zijn als bestuur samen met andere vrijwilligers alle voorbereidingen aan het treffen om hier als vereniging klaar voor te zijn.

Competitie-informatie avond
We organiseren op 1 oktober om 20.00 uur een informatieavond voor alle geïnteresseerden die overwegen om vanaf 2020 bij de Commandeur KNLTB voorjaar- en/of najaar competitie te spelen.

Op deze avond zullen we onder andere de competitievormen en de data toelichten en alle andere vragen beantwoorden van geïnteresseerden. We hopen dat er veel leden komen die vroeger of nog nooit competitie hebben gespeeld en dit een keer zouden willen proberen. Ook zal vanaf deze datum de officiële inschrijving geopend worden om je op te geven als team! Dit kan dan via: competitie@decommandeur.nl.

ALV’s: stemmen over statuten
De huidige statuten van de Commandeur zijn volledig gebaseerd op de KNLTB-modelstatuten uit het jaar van oprichting. In de afgelopen 40 jaar zijn een aantal kleine aanpassingen gedaan om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om deze aanpassingen aan onze eigen statuten door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan zaken zoals de nieuwe privacy wetgeving.

Om dit mogelijk te maken zullen we twee ALV’s organiseren op 26 september en 1 oktober.

Voor een 1e mogelijkheid om te stemmen over een wijziging van de statuten is het nodig dat minimaal 2/3 van alle leden aanwezig zijn.Aangezien deze tekstuele aanpassingen een formaliteit zijn verwachten we deze 2/3 opkomst niet te halen op 26 september. Daarom plannen we (volgens onze statuten) alvast een 2e mogelijkheid om te stemmen op 1 oktober. Tijdens zo’n 2e ALV is er geen eis aan minimale opkomst van het aantal leden. Deze 2e ALV valt samen met de informatieavond over de KNLTB competitie.

Klik op 'downloads' hieronder om de gewijzigde statuten in te zien.

Downloads:

Nieuws overzicht