Inloopavonden KNLTB-scenario's

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in maart 2018 is de vraag gekomen om een aantal toekomstige scenario’s uit te werken voor de Commandeur. Dit omdat het ledenaantal van De Commandeur al een aantal jaar (in lijn met de landelijke trend) structureel terug loopt, wat financiële consequenties heeft naar de toekomst toe. Tevens laat de deelname aan activiteiten/toernooien ook een neerwaartse lijn zien. Daarnaast is vanuit de leden de vraag gekomen om de mogelijkheden van KNLTB/competitie bij De Commandeur te onderzoeken.

Een (tijdelijke) commissie heeft in de afgelopen maanden in verschillende bijeenkomsten een aantal scenario’s voor De Commandeur uitgewerkt. Op hoofdlijnen betreft het de volgende 3 scenario’s:

  1. Geen KNLTB lidmaatschap: huidige status blijft onveranderd.
  2. A) KNLTB lidmaatschap met beperkte competitie (niet op alle banen)
    B) KNLTB lidmaatschap met volledige competitie (wel op alle banen)
  3. Fusie met TVM: één Maaslandse tennisclub.

Het bestuur heeft een tweetal ‘inloopavonden’ gepland en wil u graag daarvoor uitnodigen. De inloopavonden (locatie: Baanderheer 18) zijn gepland op:

* Dinsdag 19 februari 20.00 uur.
* Woensdag 6 maart 20.00 uur.

Tijdens de inloopavonden geven we een toelichting op de verschillende scenario’s en zijn we benieuwd naar jouw mening!

Nieuws overzicht